Concursul de Creație "Județul meu multicultural"

--

 Loc I   -Zahan Maria -L.V.Arta cl.V      creatia 38
  Loc II  -Vajda Renata  -P.C.Tg-Mureş   creaţia 62
  Loc III - Nagy Zsofia Blanka  -L.T.Band   creaţia 12
   M      -Cucui Ioana-C.C. Târnăveni   -c.65
   M      -Tăurean Laura Eva- L.T.Romano-Catolic   c.9
   M      -Markovics Baroka  -L.T.Bolyai F.    c.7
   M      -Kuti Anna Emilia -L.V Artă     c 40
   M     - Grozav Miruna  -P.C.Tg-Mureş    c.63
   M     -Paulus Patricia -L.V.Artă   c.36
   M      -Nagy Aranka -CSEI nr.1 Tg-Mureş  c 32
   M     -Boitoş Larisa -C.C.Sighişoara  c 2
   M     -Sabău Horaţiu -C.C. Reghin  c  69 
   M     -Pop Claudiu -CSEI nr. 1 Tg-Mureş    c 29
   M    -Guja Annamaria -CSEI nr.1 Tg-Mureş  c 31
   M    -Zahan Andrei -L.V.Artă  c 44

Noi premii obținute de elevi ai Palatului Copiilor Tîrgu Mureș

Concursul Naţional de dans "Ritm, dans, fantezie" - ediţia a VII-a

Comunicat de presă
Concursul Naţional de Dans “RITM, DANS, FANTEZIE”- ediţia a VII-a

Sâmbătă, 19 noiembrie 2016, începând cu ora 10.00, în sala de spectacole a Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul din Tîrgu Mureș se va desfășura cea de-a VII-a  ediție a Concursului Național de Dans “RITM, DANS, FANTEZIE”.

Concursul este organizat de către Palatul Copiilor Tîrgu Mureș sub egida Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş, fiind inclus în Calendarul Activitãţilor Educative Naţionale (CAEN)  2016 și se adresează formaţiilor de dansuri din palate/cluburi ale copiilor, asociaţii/cluburi particulare din judeţul Mureş și alte judeţe din ţară şi străinătate.

În cadrul evenimentului vor evolua un număr  de 29 de formații de dansuri, reprezentând 15 localități, din 11 județe ale țării: Brăila, Teleorman, Prahova, Vaslui, Bacău, Arad, Cluj, Bistrița - Năsăud, Covasna, Gorj și Mureș. Astfel, pe parcursul zilei, începând cu ora 10.00, pe scenă vor urca peste 380 de participanți.

Formațiile de dans modern, dans sportiv, dans contemporan și balet trebuie să prezinte două coregrafii la genuri diferite, iar formațiile de dansuri populare vor trebui să prezinte o suită de jocuri populare din zona pe care o reprezintă.

Juriul de specialitate este constituit din coregrafi cu experiență, iar președintele juriului este lector, univ. dr. Cristina Iușan  de la Universitatea de Artă Teatrală Tîrgu Mureș.

Sponsor principal al evenimentului este Auchan Tîrgu Mureș.

Departamentul relații cu mass-media      

            17.11.2016

Festivalul Concurs "Microfonul de Argint"

Tabăra Națională de Muzică Vocal-instrumentală, ediția a III-a

Loc de desfăşurare: Baza turistică „MUREŞUL” – Târgu Mureş

Perioada de derulare: 22 august- 28 august 2016

Organizatori: Ministerul Tineretului și Sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Mureş;

Parteneri: Palatul Copiilor – Târgu Mureş

Participanți: 70 de elevi selectați la nivel național pe baza formularului de înscriere și a jurizării aplicațiilor trimise;

Obiective: - formarea şi dezvoltarea simţului artistic şi muzical-estetic la copii şi tineri;

- dezvoltarea capacităţii de receptare şi interpretare a actului artistic;

- însuşirea de cunoştinţe în domeniul muzicii vocal-instrumentale;

- învăţarea unui instrument şi interpretarea tehnică şi calitativă;

- evaluarea nivelului de pregătire practică şi teoretică a celor mai talentaţi participanţi;

- stimularea creativităţii acestora;

Documente necesare pentru înscriere :

- formularul tip de înscriere (formular anexat)

- copie act identitate ( CI sau CN );

- diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/declaraţii etc. – în copie;

- scrisoare de intenţie – eseu (cu tema: de ce vreau să particip la această tabără);

            CRITERII DE ELIGIBILITATE - CRITERII ELIMINATORII

       Aplicantii trebuie :

  • să fie elevi/ tineri cuprinşi într-o formă de învăţământ;
  • să aibă vârsta cuprinsă între 10 si 18 de ani;
  • să fie cetăteni români cu domiciliul în România;
  • să fie apti din punct de vedere medical;
  • sa aibă acordul scris al parintilor, în vederea participării la tabără;

 

 

CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.

Crt.

Criterii de selectie

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1

Criteriul participativ

- implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului

sau similare – dovedita prin adeverinta, diplome, contracte de voluntariat;

20 pct.

 

2

Criteriul social

- tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate.

20 pct.

 

3

Criteriul motivational

- scrisoare de intentie (Formular anexat)

20 pct.

4

Criteriul performantelor scolare

- elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I-III, la

fazele nationale si internationale – dovada constand in diplome

20 pct.

5

Criteriul adecvarii la domeniu

- dovezi ale cunostintelor, abilitatilor si competentelor in domeniu*)

20 pct.

 

TOTAL

100 pct.

Notă: Documentele justificative reprezentând dovezi ale criteriilor teoretice și aplicative vor fi scanate și transmise prin poșta electronică împreună cu celelalte documente.

*)dovedit prin diplome / adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu / recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

Regulament :

- candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei şi a locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minim 50 puncte conform grilei de punctare. Metodologia de desfăşurare a taberelor naţionale este postată pe site-ul direcţiei, la secţiunea tabere – norme metodologice sau pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului;

- rezultatele selecţiei, ce va stabili participanţii admişi la tabăra naţională va fi postată pe site-ul DJST Mureş, la adresa: www.djstmures.ro , şi vor fi comunicate personal candidaţilor admişi;

- în cazul în care un tânăr selectat renunţă, locul său va fi ocupat de primul de pe lista de rezervă;

- cazarea şi masa va fi asigurată de organizatori la Baza turistică „MUREŞUL” din Târgu Mureş,

iar transportul de către participanţi;

- sosirea participanţilor se va face in data de 22.08.2016 , începând cu orele 14.00, iar plecarea va fi în data de 28.08.2016 după masa de prânz;

- fiecare participant va depune un singur formular de înscriere;

- nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt validate);

- înscrierile se fac până la data de 08.08. 2016 prin e-mail la adresa : djst.mures@mts.ro, prin fax la numărul: 0265 216026, sau prin poştă la adresa: DJST Mureş, str. Dr. Victor Babeş nr. 11, cod poştal 540097, Târgu Mureş, jud. Mureş;

Responsabil proiect : Barabas Robert – consilier tineret, telefon: 0265-218841 sau 0744643528;

Pagina 7 din 15

Contact

Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, nr.93, Mun. Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş

Telefon: 0265-261009, 0265-264321

E-mail: office[at]palatulcopiilormures.ro, pctgmures[at]yahoo.ro

facebook