Tabăra Națională de Muzică Vocal-instrumentală, ediția a III-a

Loc de desfăşurare: Baza turistică „MUREŞUL” – Târgu Mureş

Perioada de derulare: 22 august- 28 august 2016

Organizatori: Ministerul Tineretului și Sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Mureş;

Parteneri: Palatul Copiilor – Târgu Mureş

Participanți: 70 de elevi selectați la nivel național pe baza formularului de înscriere și a jurizării aplicațiilor trimise;

Obiective: - formarea şi dezvoltarea simţului artistic şi muzical-estetic la copii şi tineri;

- dezvoltarea capacităţii de receptare şi interpretare a actului artistic;

- însuşirea de cunoştinţe în domeniul muzicii vocal-instrumentale;

- învăţarea unui instrument şi interpretarea tehnică şi calitativă;

- evaluarea nivelului de pregătire practică şi teoretică a celor mai talentaţi participanţi;

- stimularea creativităţii acestora;

Documente necesare pentru înscriere :

- formularul tip de înscriere (formular anexat)

- copie act identitate ( CI sau CN );

- diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/declaraţii etc. – în copie;

- scrisoare de intenţie – eseu (cu tema: de ce vreau să particip la această tabără);

            CRITERII DE ELIGIBILITATE - CRITERII ELIMINATORII

       Aplicantii trebuie :

  • să fie elevi/ tineri cuprinşi într-o formă de învăţământ;
  • să aibă vârsta cuprinsă între 10 si 18 de ani;
  • să fie cetăteni români cu domiciliul în România;
  • să fie apti din punct de vedere medical;
  • sa aibă acordul scris al parintilor, în vederea participării la tabără;

 

 

CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.

Crt.

Criterii de selectie

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1

Criteriul participativ

- implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului

sau similare – dovedita prin adeverinta, diplome, contracte de voluntariat;

20 pct.

 

2

Criteriul social

- tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate.

20 pct.

 

3

Criteriul motivational

- scrisoare de intentie (Formular anexat)

20 pct.

4

Criteriul performantelor scolare

- elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I-III, la

fazele nationale si internationale – dovada constand in diplome

20 pct.

5

Criteriul adecvarii la domeniu

- dovezi ale cunostintelor, abilitatilor si competentelor in domeniu*)

20 pct.

 

TOTAL

100 pct.

Notă: Documentele justificative reprezentând dovezi ale criteriilor teoretice și aplicative vor fi scanate și transmise prin poșta electronică împreună cu celelalte documente.

*)dovedit prin diplome / adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu / recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

Regulament :

- candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei şi a locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minim 50 puncte conform grilei de punctare. Metodologia de desfăşurare a taberelor naţionale este postată pe site-ul direcţiei, la secţiunea tabere – norme metodologice sau pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului;

- rezultatele selecţiei, ce va stabili participanţii admişi la tabăra naţională va fi postată pe site-ul DJST Mureş, la adresa: www.djstmures.ro , şi vor fi comunicate personal candidaţilor admişi;

- în cazul în care un tânăr selectat renunţă, locul său va fi ocupat de primul de pe lista de rezervă;

- cazarea şi masa va fi asigurată de organizatori la Baza turistică „MUREŞUL” din Târgu Mureş,

iar transportul de către participanţi;

- sosirea participanţilor se va face in data de 22.08.2016 , începând cu orele 14.00, iar plecarea va fi în data de 28.08.2016 după masa de prânz;

- fiecare participant va depune un singur formular de înscriere;

- nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt validate);

- înscrierile se fac până la data de 08.08. 2016 prin e-mail la adresa : djst.mures@mts.ro, prin fax la numărul: 0265 216026, sau prin poştă la adresa: DJST Mureş, str. Dr. Victor Babeş nr. 11, cod poştal 540097, Târgu Mureş, jud. Mureş;

Responsabil proiect : Barabas Robert – consilier tineret, telefon: 0265-218841 sau 0744643528;

Contact

Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, nr.93, Mun. Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş

Telefon: 0265-261009, 0265-264321

E-mail: office[at]palatulcopiilormures.ro, pctgmures[at]yahoo.ro

facebook