Obiectul principal al activității din laborator este dezvoltarea tehnicii de construire de aeromodele la elevi, încă din primii ani de școală. Pornind de la noțiunea de „model” care înseamnă reprezentarea unui mic  obiect, machetă, elevii sunt instruiți să construiască aeromodele, adică acele modele de avioane de dimensiuni reduse, care pot zbura fără pilot la o anumită distanță. Mini-școala de pilotaj pe simulatoare de zbor radiocomandat R/C constituie treapta de început pentru viitorii piloți de planoare I. S. - 28 B2 sau I. S.- 29 D2 de la Aeroclubul Târgu-Mureș “Elie Carafoli” sau de avioane cu motor din țară.

 Educația tehnică, competențele dobândite prin însușirea la orele de predare a noțiunilor de aerodinamică, mecanica zborului, de matematică, fizică, chimie, de desen tehnic etc. dezvoltă libera inițiativă, simțul pragmatic, creativitatea, responsabilitatea, gustul pentru frumos, se formează caractere umane, personalitățile unei noi generație de ingineri din domeniul aeronautic.

Obiectivele operaționale (psihomotorii, cognitive, relaționale, afective, sociale) sunt :

 - argumentarea importanței practicării aeromodelismului;

 - importanța prevenirii accidentelor prin cunoașterea N. T. S. M, P. S. I. și Regulilor de circulație rutieră;

 - dezvoltarea abilităților practice în domeniul tehnic și capacităților fizice;

 - să facă diferențierea dintre tipurile de aeromodele cunoscute;

 - formarea deprinderilor noi și fixarea celor dobândite anterior;

 - dezvoltarea spiritului de echipă, a capacității de întrajutorare, respect, fair-play;

 - identificarea momentelor de bucurie, satisfacție cât și soluționarea celor de nemulțumire.

 Laboratorul tehnologic de aeromodele reprezintă locul de desfășurare a activității practice a elevilor pe baza programei școlare, structurată pe grupe de începători, avansați și performanță. Pe lângă activitatea de construcție de aeromodele zburătoare sau machete statice, pentru testarea performanțelor acestor modele, se organizează demonstrații tehnice, antrenamente de zbor și concursuri, concursuri de tip INVENTICA și de asemenea asigură prezența constantă la concursurile de aeromodele cuprinse în C.A.E.N (județene, regionale și naționale) desfășurate pe baza regulamentului Federației Române de Modelism (F. R. M) sau la festivalurile aeromodelistice din țară (ex: “FUN TO FLY” - Râpa Roșie).

Organizarea laboratorul tehnologic de aeromodele:

 - pregătirea calculatoarelor, soft-urilor, stațiilor de radiocomandă R/C pentru pilotaj;

- verificarea rețelei de internet a laboratorului tehnologic de aeromodele (Wi-Fi - pilotaj pe tabletă, telefon );

- pregătirea unei prezentări video (filmare aeriană);

- pregătirea unei prezentări în Power- Point despre aeromodele;

- pregătirea unor filme despre zbor (ex: “Pași spre cunoaștere - ZBORUL”) a notelor de curs AEROMODELE (începători, avansați, performanță), cărți, cataloage de modelism cu noutăți, poze și filmulețe din activitatea elevilor;

- pregătirea materialului didactic (planșe didactice, planoare, rachete, machete pentru studiu);

- pregătirea șabloanelor, matrițelor, planurilor de construcție, materialelor necesare începerii activităţii practice;

- completarea necesarului trusei sanitare;

- repararea sculelor defecte, mașinilor-unelte ce urmează a fi folosite de elevi;

- curățarea laboratorului;

- verificarea iluminatului corespunzător, prizelor, stării dulapurilor cu scule, meselor de lucru;

- efectuarea înscrierilor, definitivarea grupelor de elevi pe categorii de studiu, stabilirea orarului cercului;

- pregătirea unei vizite de documentare la Biblioteca Tehnică Județeană Mureș;

- pregătirea unei vizite de documentare la Aeroclubul Târgu-Mureș - “ELIE CARAFOLI”;

 - inițierea unor colaborări și parteneriate cu școli, instituții de stat sau din sectorul privat, cu părinții, cu aeromodeliști- seniori.


Modalități de evaluare (inițială, curentă, formativă, finală):

- Verificări orale, inițiale și curente, pentru stabilirea dialogului;

- Chestionări orale pe problematizarea și analiza unor cazuri;

 - Observația sistematică a activității comportării elevilor, investigația, proiectul și autoevaluarea;

- Corectitudinea execuției diverselor subansamble;

- Aprecierea verbală a activității desfășurate ca rol de stimulare a activității;

- Simularea unor zboruri normale sau cu probleme;

 - Demonstrații practice cu valoare formativă, promovarea activității;

             - Finalizare în competiții conform calendarului aprobat de M.E.N.și departajarea valorică a elevilor după rezultatele înregistrate.;

            -Evaluare finală;

Participarea elevilor la activitățile din domeniul aeromodelismului, confirmă faptul că zborul a fost și va rămâne o provocare, un câmp deschis ideilor și imaginației.


        Coordonator cerc: prof. ing. Florin Ursa