SCURT ISTORIC

Instituţia funcționează din anul 1953 ca  unitate de sine stătătoare, încadrată cu personal didactic numit de către minister; activitatea la cercurile de elevi a fost iniţiată în 1949 fiind îndrumată până în 1953 de către specialişti din domenii tehnice, economice şi din învăţământ. În evoluţia ei instituţia a pornit de la 4 cercuri în 1953 ajungând la 23 cercuri în 1989, iar în prezent are 18 norme didactice.

Adaptarea permanentă la opţiunile şi solicitările elevilor, precum şi prospectarea tendinţelor şi evoluţiei sociale şi tehnologice a permis o diversificare şi orientare a ofertei noastre de la tâmplărie în 1953 la automatizări, informatică, design vestimentar azi, alături de multe alte cercuri.

BAZA MATERIALĂ

Pentru activitatea instructiv educativă instituţia, dispune de :

6 săli de clasă;

4 laboratoare;

6 ateliere şcolare, fiecare cerc având sală proprie.

Laboratoarele şi atelierele sunt dotate cu aparatură şi utilaje specifice profilului respectiv. 

Aproape toate cercurile au fost dotate cu utilaje şi tehnică nouă: carturi de ultimă generaţie , aparatură de măsură şi control pentru cercul de construcții electronice, aparatură foto şi video pentru cercul de foto –cineclub, utilaje de prelucrare a lemnului şi aparatură de telecomandă pentru cercurile de aeromodele şi automodele.

Unitatea dispune  de maşini de cusut pentru cercurile de prelucrări textile , aparatură audio vizuală de ultimă generaţie pentru cercurile cultural-artistice. Instituţia dispune de un nr. de 1221 de volume în biblioteca personală precum şi de documentaţie specifică fiecărui cerc. Magazia unităţii este dotată cu materiale sportive necesare  activităţilor.

ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE

În afara activităţilor cu grupe de copii, instituţia participă şi organizează activităţi de finalizare precum şi o serie de acţiuni şi activităţi sub formă de spectacole  concursuri , demonstraţii tehnice, festivaluri.

Copiii din aproape fiecare cerc au posibilitatea participării la concursurile judeţene sau naţionale  de profil cultural artistic, tehnico-aplicativ sau sportive ,cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi al M. E. Instituţia a organizat an de an concursurile judeţene de Aeromodele, Inventică, Şah, Creaţie  literară, Teatru, Dans, Carting, Construcţii electronice, Concursurile naţionale de dans, teatru, educație ecologică,  artă fotografică şi cinematografică şi fanfare şcolare. Participarea la aceste activităţi este gratuită, activităţile fiind finanţate de către M. E.

În afara acestor activităţi se organizează la nivel de cercuri sau pe domenii de activitate, spectacole ocazionate, diferite evenimente, demonstraţii tehnice, excursii, drumeţii sau vizite în instuţii de cultură şi la obiective turistice. 

PERSONAL DIDACTIC, AN ȘCOLAR 2021-2022